Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Загађење вода

Загађење вода

Главни извори загађења вода су насељена места, индустрија и пољопривреда.

Географија

Ознаке

Zagađenje vode, индустрија, poravnanje, пољопривреда, водни превоз, губљење, вода, Околина, zagađenje životne sredine, Свет око нас, друштво, географија

Повезани додаци

Сцене

Загађење воде

 • Индустријско загађење воде
 • Пољопривредно загађење воде
 • Урбано загађење воде

Индустријско загађење

 • радиоактиван отпад
 • индустријски споредни производ
 • уље
 • индустријска отпадна вода
 • упијање

Пољопривредно загађење

 • интензивно сточарство
 • ђубриво
 • интензивна пољопривреда
 • еродирано земљиште

Урбано загађење

 • поморски саобраћај
 • канализација
 • загађена река
 • кућни отпад
 • просуто гориво

Повезани додаци

Загађење земљишта

Анимација нам приказује главне изворе загађења тла.

Загађење

Загађење је негативни ефекат људског деловања на природну околину.

Станица за пречишћавање отпадних вода

Пречишћене отпадне воде се могу користити у пољопривреди и индустрији.

Систем снабдевања водом

Систем снабдевања водом обезбеђује грађанима питку воду одговарајуће квалитете.

Загађење ваздуха

Анимација нам приказује главне изворе загађења ваздуха: пољопривреду, индустрију,...

Десалинизација морске воде

Уз помоћ десалинизације из морске воде можемо направити питку воду.

Кружење воде (основни степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Воде испод површине Земље

Испод земљине површине можемо наћи подземну, артеску и крашку воду.

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Велеград (Метропола)

Велеград или метропола је велики град са популацијом од преко милион становника.

Нуклеарна електрана

Нуклеарна електрана у градићу Пакш производи 40% од укупно произведене елекричне енергије...

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га, својим деловањем, повећава.

Породична кућа без испуштања угљен диоксида

Приликом пројектовања и изградње модерних породичних кућа можемо много тога учинити за...

Озонски слој

Озонски омотач апсорбује Сунчеву светлост високих фреквенција (ултраљубичасто зрачење)...

Реке и обликовање рељефа

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају ерозију, наносе и таложења.

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под утицајем унутрашњих и...

Систем заштите од поплаве

Заштиту против поплава обезбеђују насипи, а приликом мањих излива летњи насип.

Прецизна пољопривреда

Анимација нам приказује употребу модерне технике у пољопривреди.

Камион за одношење смећа

Камиони за одношење смећа играју важну улогу у градском свакодневном животу.

Сунчане електране

Сунчане електране енергију сунчевих зрака претварају у електричну енергију.

Бакар(II) сулфат (CuSO₄)

Једињење бакра, употребљава се у заштити биљака као фунгицид.

Added to your cart.