Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на површину Земље.

Повезани додаци

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са...

Реке и обликовање рељефа

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају...

Limestone

It is a sedimentary rock with high calcium carbonate content.

Natural gas and petroleum

Natural gas and petroleum are among the most important sources of...

Регија краса (средњи степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити...

Како морска вода утиче на формирање површине Земље?

Морска вода, као спољна сила, има важну улогу у обликовању обале.

Solar radiation

The Sun's rays travel through space without interruption, but once...

Coal formation

This video presents the different stages of coal formation.

Added to your cart.