Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на површину Земље.

Повезани додаци

Taiga climate

Among the climate zones with the greatest extremes, the taiga only...

The Tundra: a green-edged icy wasteland

Is the tundra region as cold and deserted as many people think?

Набор (напредни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На...

Abrasion coasts

The destructive force of waves can create steep cliffs in certain...

Вруће тачке

Вруће тачке су места на земљиној кори, где магма често долази на...

Расед (основни степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Морске струје

Морске струје се везују у јединствени систем морске односно...

Регија краса (основни степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити...

Added to your cart.