Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на површину Земље.

Повезани додаци

Abrasion coasts

The destructive force of waves can create steep cliffs in certain...

Локални ветрови

Најважнији типови локалних ветрова су горско-долинки,...

Watercourses

People have always preferred to settle near rivers. What are the...

Solar radiation

The Sun's rays travel through space without interruption, but once...

How lakes disappear

On a geological time scale lakes are short-lived.

Набор (средњи степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На...

Набор (основни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На...

Кружење кисеоника

Кисеоник, који је за већину живих бића неопходан за живот, је у...

Added to your cart.