Водопад

Река у свом току преко стрмих литица ствара величанствене водопаде.

Повезани додаци

Oasis

Within the lethal embrace of deserts, life can only flourish...

Eroded fault-block mountains

We can come across the remains of the Variscan and Caledonian...

Обликовање рељефа пустиње еолским утицајима

Ветар, као спољна сила, има важну улогу у обликовању пустиње.

Локални ветрови

Најважнији типови локалних ветрова су горско-долинки,...

Кружење азота

Азот у атмосфери везују бактерије, па га касније жива бића...

Weather fronts

When masses of cold and warm air meet, weather fronts develop.

Регија краса (средњи степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити...

Планетарна циркулација ваздуха

Разлика у температури између полова и екватора проузрокује...

Added to your cart.