Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије програмирају да производе вирус.

Повезани додаци

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим...

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Added to your cart.