Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије програмирају да производе вирус.

Повезани додаци

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

Added to your cart.