Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Вируси

Вируси

Састоје се од протеина и ДНК или РНК, а заражене ћелије програмирају да производе још вируса.

Биологија

Ознаке

вирус, инфекција, капљична инфекција, болест, мозаик дувана, бактериофаг, ХИВ, , АИДС, фаг, протеински омотач, генетски материал, ДНК вируси, РНК вируси, ДНК, РНК, липидни омотач, ћелија домаћин, хеликални, ицосахедрал, бинални, вирологија, биологија

Повезани додаци

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и различитих база (цитозин,...

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Папучица (парамецијум)

Папучица или парамецијум је врста трепљава, еукариота.

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

Структура протеина

Састав и структура полипептидних ланаца ствара просторну структуру протеина.

Секундарна структура протеина

Полипептидни ланци настају од аминокиселина и имају облик опруге или наборане равни.

Модификација гена

Модификација гена је врста генетског инжењеринга која резултира редуковањем, уметањем или...

Црна смрт (Европа, 1347–1353)

Бактеријска инфекција, позната као куга је једна од најсмртоноснијих заразних болести у...

Зелена еуглена (Euglena viridis)

Једноћелијски, слатководни организам, који је способан да се храни на аутотрофан и...

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Added to your cart.