Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Вежбе о молекулима (поларност)

Вежбе о молекулима (поларност)

Задатак за проверу поларности молекула.

Хемија

Ознаке

Молекула, молекул поларитета, Бонд поларитет, поларитет, поларни, диполни, диполни молекул, неполарни, задатак, вежбање, хемија

Повезани додаци

Питања

  • Изабери диполне молекуле!
  • Изабери неполарну молекулу!
  • Изабери молекулу која садржи поларну ковалентну везу!
  • Изабери молекулу која садржи неполарну ковалентну везу!

Сцене

Повезани додаци

Вежбе о молекулима ИИИ. (Сложени јони)

Задатак за вежбање сложених јона.

Вежбе о молекулима И. (Везе)

Задатак за вежбање типова молекуларних веза.

Сапун

Масне киселине садрже поларне и неполарне делове молекула, зато су погодне за уклањање...

Хипоклорит јон (OCl⁻)

Настаје приликом дезинфекције воде са хлором.

Хидроксид јон (OH⁻)

Сложени јон, који настаје из воденог молекула губљењем протона.

Вода (H₂O)

Стабилно једињење водоника и кисеоника, неопходно за живот. У природи се појављује у сва...

Added to your cart.