Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Вежбе о молекулима ВИИ. (Једињење угљеника са садржајем азота)

Вежбе о молекулима ВИИ. (Једињење угљеника са садржајем азота)

Задатак за разумевање структуре и класификације једињењаа угљеника са садржајем азота.

Хемија

Ознаке

Молекула, азот-цонтаинингцомпоунд, амин, амид, пиридин, пиримидин, пурина, organic compound, дипол-дипол, водоник веза, амфотеричан, буквар, секундарни калем, терцијарни, вежбање, органска једињења, задатак, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Формамид (метанамид) (HCONH₂)

Безбојна, помало вискозна, хигроскопна течност, која се употребљава за производњу мравље...

Диметиламин (NH(CH₃)₂)

Безбојни гас непријатног мириса, употребљава се на безброј подручја.

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Имидазол (C₃H₄N₂)

Хемијско једињење које садржи азот, значајан у биологији и у пракси.

Диглицин (C₄H₈N₂O₃)

Најједноставнији пептид који настаје пептидном везом из две молекуле глицина.

Карбамид (CO(NH₂)₂)

Органско једињење које се налази у мокраћи сисара, употребљава се у производњи вештачких...

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Анилин (C₆H₅NH₂)

Најједноставнији ароматичан амин. Научно име је: фениламин.

Added to your cart.