Вежбе о молекулима ВИИ. (Једињење угљеника са садржајем азота)

Задатак за разумевање структуре и класификације једињењаа угљеника са садржајем азота.

Повезани додаци

Реакција адиције

Две молекуле се спајају без нуспроизвода.

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана...

Развој атомских модела

Главне станице у шватању структуре атома од почетака до данас.

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Вежбе о молекулима ИВ. (Угљоводоници)

Задатак за упознавање са угљоводоницима.

Is water essential for life?

Water is one of the most important substances on Earth. Let's...

The Daniell cell

We can generate electricity with the help of a salt bridge and by...

Added to your cart.