Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Вежбе о молекулима ИВ. (Угљоводоници)

Вежбе о молекулима ИВ. (Угљоводоници)

Задатак за упознавање са угљоводоницима.

Хемија

Ознаке

Молекула, угљоводоник, засићен, незасићен, алкан, алкен, алкин, диен, aроматични угљоводоник, циклоалкан, олефин, парафин, хомологни серије, Уставни изомера, геометријски изомер, проста веза, више обвезница, organic compound, изомер, задатак, вежбање, органска једињења, хемија

Повезани додаци

Алкани

Алкани су засићени угљоводоници, који се могу сложити у хомологни низ.

Пентан (C₅H₁₂)

Пети у хомологном реду алкана. Безбојна, запаљива текућина.

Хексан (C₆H₁₄)

Засићени текући угљиководоник, шести члан хомологног реда алкана.

1-Пентен (C₅H₁₀)

Текућина ниске температуре сагоревања, непријатног мириса.

Циклохексан (C₆H₁₂)

Безбојна текућина, не раствара се у води, добро се раствара у органском разређивачу.

Added to your cart.