Вежбе о молекулима ИВ. (Угљоводоници)

Задатак за упознавање са угљоводоницима.

Повезани додаци

Растапање хлороводоника у води

Водена отопина хлороводоника је хлороводонична киселина.

The surface tension of liquids (observation)

We observe whether a razor blade can float on the surface of...

Ендотермна реакција

Баријум хидроксид реагује са амонијум нитратом при чему апсорбује...

Is water essential for life?

Water is one of the most important substances on Earth. Let's...

Горивна ћелија

Водонично-кисеоничне горивне ћелије обезбеђују еколошки погон...

Реакција адиције

Две молекуле се спајају без нуспроизвода.

The surface tension of liquids

We observe whether a razor blade can float on the surface of...

Fire under the ash

Catalysts can facilitate or support the process of reactions that...

Added to your cart.