Вертикални климатски појасеви

У зависности од промене надморске висине, у планинским областима се мењају клима, врста земљишта и разноликост биљног и животињског света.

Повезани додаци

Расед (средњи степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Мапа морског дна

На дну мора су видљиве границе тектонских плоча.

The Tundra: a green-edged icy wasteland

Is the tundra region as cold and deserted as many people think?

The atmosphere

The atmosphere surrounds us everywhere on this planet. We take its...

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са...

Weather fronts

When masses of cold and warm air meet, weather fronts develop.

Mountain climate zones

The decisive factor that determines the climate zones of mountains...

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања,...

Added to your cart.