Вертикални климатски појасеви

У зависности од промене надморске висине, у планинским областима се мењају клима, врста земљишта и разноликост биљног и животињског света.

Повезани додаци

Minerals

Rocks are a composed of minerals. These minerals can often be...

Топографија Земље

Анимација приказује највеће планине, низије, реке, језера и...

Cloud formation

When the temperature of the cooling air reaches dew point...

Eroded fault-block mountains

We can come across the remains of the Variscan and Caledonian...

Регија краса (основни степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити...

Тектонске плоче

Тектонске плоче се крећу независно једна од друге.

Како морска вода утиче на формирање површине Земље?

Морска вода, као спољна сила, има важну улогу у обликовању обале.

Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на...

Added to your cart.