Вертикални климатски појасеви

У зависности од промене надморске висине, у планинским областима се мењају клима, врста земљишта и разноликост биљног и животињског света.

Повезани додаци

The subtropics

The subtropics are located between the tropical and temperate...

The Gregorian calendar

Developed nearly 500 years ago, it is a variant of the Julian...

Weather and climate

Climate is the typical weather of a certain region that changes...

Регија краса (основни степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити...

Локални ветрови

Најважнији типови локалних ветрова су горско-долинки,...

The path of bauxite

Bauxite is a raw material in aluminium production. Watch this...

The process of physical and chemical weathering

Upon physical weathering the rock only falls into pieces, whereas...

The Jovian planets

The four outer planets (Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus) do...

Added to your cart.