Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Топљење и смрзавање

Топљење и смрзавање

Током смрзавања се између водених молекула стварају водоничне везе и тако настаје кристална структура леда.

Хемија

Ознаке

топљење, смрзавање, фаза транзиције, лед, вода, tačka topljenja, тачка мржњења, стање материје, солидан, течни, течност, prenos toplote, одузимање топлоте, температура, Температура промена, егзотермичан, ендотерман, физичка особина, кристализације, физика, хемија

Повезани додаци

Aгрегатна стања

Промена агрегатног стања је прелазак супстанце из једног агрегатног стања у друго.

Метанов кватрат

Метанов кватрат је крут материјал, настаје на ниским температурама у дубини мора, под...

Термометри

Постоје разне врсте инструмената за мерење температуре.

Ледени брег

Ледени брег је комад слатководног леда који плута у мору.

Испаравање и кључање

Шта се догађа у течности приликом кључања и испаравања? Од чега зависи тачка кључања...

Вода (H₂O)

Вода је стабилно једињење водоника и кисеоника, неопходно за живот. У природи се...

пВТ-дијаграм за идеалне гасове

Однос између притиска, запремине и температуре идеалних гасова одређује једначина стања...

Глацијација

Последња ледена доба се завршила пре 13 хиљада година.

Како ради фрижидер?

Анимација нам приказује конструкцију и рад фрижидера.

Како ради фен за сушење косе?

Анимација нам приказује физичко објашњење конструкције и рада фена за косу.

Added to your cart.