Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Типови земљишта (профили)

Типови земљишта (профили)

Анимација приказује различите типове земљишта.

Географија

Ознаке

Типови земљишта, секција земљишта, земља, Каменита земљишта, Хигроскопска земљишта, зонална земљишта, ливадско земљиште, ритско земљиште, слатинско земљиште, песковито земљиште, скелетно земљиште, алувијално земљиште, шумско земљиште, црвеница, кисело тло, рендзина, плодност, земљишта честица, хумус, формирање земљишта, камен, педосфера, Земљина кора, хранљива материја, земљиште стан, фрагментација, вегетација, распад, екосистем, Свет око нас, географија

Повезани додаци

Типови земљишта у Мађарској (географска карта)

Анимација приказује локацију различитих типова земљишта у Мађарској.

Загађење земљишта

Анимација нам приказује главне изворе загађења тла.

Структура Земље (средњи степен)

Унутрашњост Земље се састоји од више сферичних слојева.

Загађење природне средине

Загађење је негативни ефекат људског деловања на природну средину.

Бели бор

Једна од најраспрострањенијих зимзелених врста у свету, потиче из Евроазије.

Кружење азота

Азот у атмосфери везују бактерије, па га касније жива бића употребљавају у разним...

Спратовност шума

Спратови различитих типова шума могу се прилично разликовати.

Како ради комбајн?

Комбајни су пољопривредне машине којима се жању житарице.

Крчење шума

Крчење шума негативно утиче на природну средину.

Пољопривредне технике

Пољопривредне технике су се развијале паралелно са људском цивилизацијом у средњем и...

Рељефна географска карта Мађарске

Анимација нам приказује географске и хидрографске регије Мађарске и Панонске низије.

Дивљи кестен

Анимација нам приказује промене дивљег кестена током годишњих доба.

Added to your cart.