Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Термоелектрана (на бази угљоводоника)

Термоелектрана (на бази угљоводоника)

Термоелектране претварају енергију која се отпушта током сагоревања фосилних горива, или обновљивих извора, у електричну енергију.

Географија

Ознаке

Термоелектрарна, угљоводоник, извор енергије, Производња енергије, електрична струја, спаљивање, фосил, обновљива, elektrana, турбина, генератор, Енергија, Ефекат стаклене баште, Загађење ваздуха, zagađenje životne sredine, географија

Повезани додаци

Ветроелектрана

Ветроелектране претварају кинетичку енергију ветра у електричну струју.

Нуклеарна електрана

Нуклеарна електрана у градићу Пакш производи 40% од укупно произведене елекричне енергије...

Трансформатор

Транформатор је апарат који служи за промену електричног напона.

Електрана на биогас

Биогас се може производити од органских материја (стајског ђубрива, биљног или органског...

Подземни угљенокопи

За разлику од површинских копова, у подземном руднику се не уклањају слојеви седиментних...

Еколошки аутомобили

Комбинацијом бензинског и електричног погона аутомобила може се смањити емисија штетних...

Енергија валова

Енергија валова представља средство за производњу електрицитета кориштењем енергије...

Реакција водоника и кисеоника

Мешавина водоника и кисеоника је праскави гас, који у присуству пламена експлодира.

Површински коп

За разлику од подземних рудника, на површинским се одстрањује јаловина која прекрива...

Соларне електране

Соларне електране претварају соларну енергију у електричну струју.

Воденица

Воденица претвара кинетичку енергију воде у корисну механичку енергију. Била је позната...

Геотермална електрана

Геотермалне електране претварају енергију вреле воде, која је под великим притиском у...

Гас из шкриљаца

Ова анимација приказује технологију вађења гаса из шкриљаца.

Added to your cart.