Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Биологија

Ознаке

mobilni, нуклеус, бактерија, бич, трепља, Ćelijski zid, плазмид, нуклеарна мембрана, цитоскелет, ендоплазматични ретикулум, полисахарид, пептид, ДНК, хромозом

Повезани додаци

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Папучица (парамецијум)

Папучица или парамецијум је врста трепљава, еукариота.

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

Црна смрт (Европа, 1347–1353)

Бактеријска инфекција, позната као куга је једна од најсмртоноснијих заразних болести у...

Зелена еуглена (Euglena viridis)

Једноћелијски, слатководни организам, који је способан да се храни на аутотрофан и...

Added to your cart.