Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Структура Земље (основни степен)

Структура Земље (основни степен)

Унутрашњост Земље се састоји од више сферичних слојева.

Географија

Ознаке

Земља, структура Земље, геосфера, атмосфера, хидросфера, литосфера, биосфера, флора и фауна, педосфера, кора, плашт, језгро, део Земље, поларни светлост, метеор, ozonski omotač, континент, океан, планета, географија

Повезани додаци

Сцене

Структура сферичних слојева

 • атмосфера
 • горња атмосфера (100–1000 km)
 • биосфера
 • доња атмосфера (0 km – 12 km)
 • хидросфера
 • педосфера
 • Земљина кора
 • континентална кора
 • дубокоморски јарак
 • средњоокеански гребен
 • океанска кора
 • доњи омотач
 • горњи омотач
 • (30–2900 km)
 • омотач
 • језгро
 • омотач
 • (2900–6371 km)

Исечак Земље

 • атмосфера
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • јоносфера
 • поларна светлост
 • метеори
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • континент
 • океан
 • биосфера
 • литосфера
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • омотач
 • 2900 km
 • 6371 km
 • језгро
 • атмосфера
 • 50 km
 • 12 km
 • озонски омотач

Пресек

 • јоносфера
 • поларна светлост
 • метеори
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • континент
 • океан
 • биосфера
 • литосфера
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • омотач
 • 2900 km
 • 6371 km
 • атмосфера
 • литосфера
 • омотач
 • језгро
 • атмосфера
 • 50 km
 • 12 km
 • озонски омотач

Анимација

 • атмосфера
 • горња атмосфера (100–1000 km)
 • биосфера
 • доња атмосфера (0 km – 12 km)
 • хидросфера
 • педосфера
 • Земљина кора
 • континентална кора
 • дубокоморски јарак
 • средњоокеански гребен
 • океанска кора
 • доњи омотач
 • горњи омотач
 • (30–2900 km)
 • омотач
 • атмосфера
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • 800–1000 °C
 • јоносфера
 • поларна светлост
 • метеори
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • озонски омотач
 • горња атмосфера
 • средња атмосфера
 • доња атмосфера
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • +10 °C
 • –50 °C
 • озонски омотач
 • горња атмосфера
 • средња атмосфера
 • доња атмосфера
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • озонски омотач
 • горња атмосфера
 • средња атмосфера
 • доња атмосфера
 • континент
 • океан
 • биосфера
 • литосфера
 • 30-60 km
 • 700 km
 • горњи омотач
 • 30-60 km
 • 700 km
 • благо пластичан
 • солидан
 • доњи омотач
 • 30-60 km
 • 700 km
 • солидан
 • 2900 km
 • омотач
 • спољашње језгро
 • 2900 km
 • 5100 km
 • Течно
 • унутрашње језгро
 • 5100 km
 • 6371 km
 • солидан
 • атмосфера
 • литосфера
 • омотач
 • језгро

Геосфере

 • литосфера
 • омотач
 • језгро

Повезани додаци

Географски координатни систем

Географски координатни систем омогућава прецизно лоцирање сваке тачке на Земљи.

Структура Земље (средњи степен)

Унутрашњост Земље се састоји од више сферичних слојева.

Планета Земља

Земља је планета стеновитог типа, која има атмосферу са кисеоником и чврсту кору.

Тектонске плоче

Тектонске плоче се крећу независно једна од друге.

Магнетно поље Земље

Северно и јужно магнетно поље Земље у близини је географског Северног и Јужног пола.

Мапа морског дна

На дну мора су видљиве границе тектонских плоча.

Настанак Земље и Месеца

Анимација приказује настанак Земље и Месеца.

Added to your cart.