Статуе Венере

Ове палеолитске статуете вероватно симболизују плодност и напредак.

Added to your cart.