Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Средњевековна тамница

Средњевековна тамница

У средњевековним тамницама су употребљавана разна средства за мучење.

Историја

Ознаке

тамница, средњевековна тврђава-затвор, инструмент тортуре, резерве, клупа за батињање, мучење рацк, Ирон Маиден, затвор, Srednji Vek, мучење, испитивање, џелат

Повезани додаци

Питања

 • Које је историјско раздобље представљало златно доба за замкове?
 • Како се звао уређај који се састојао од постоља, пужног преносника и конопаца?
 • Како се назива поступак који садржи све кораке неопходне за извршавање мучења?
 • Од колико се корака састојала (углавном) тортура,\nпримењивана у Мађарској?
 • Како се звала справа којом су затварали удове жртве на одређено време?
 • Који је циљ имала употреба справе назване "флаута"?
 • Која врста флауте НИЈЕ била карактеристична за средњи век?
 • Која је справа слична справи за мучење флаути?
 • Шта је била клупа за батињање?
 • На основу чега је клупа за батињање добила име?
 • Шта НИЈЕ била функција средњевековних тамница?
 • Како се звао извршитељ мучења?
 • Од којих су материјала углавном биле направљене справе за мучење?
 • Како се звала справа за мучење коју су користили за привезивање ужади или тегова за удове затвореника?
 • Која врста Божјег суда НИЈЕ постојала у средњем веку?
 • Да ли је тачно да је најблажа казна била опомена?
 • Како се звала справа за мучење у чију унутрашњост су смештали затвореника, а затим затварали врата на чијој су површини били уграђени ексери?
 • Који уређај НИЈЕ припадао основним средствима за мучење које су користили џелати?
 • Који је део кочије уједно била и справа за мучење?
 • Који од елемената НИЈЕ имао значајну улогу приликом испитивања?
 • Шта НИЈЕ био део обичног средњевековног дворца?

Сцене

Средњевековна тамница

 • флаута - Средство за кажњавање израђено од дрвета, најчешће употребљавано са циљем понижења жртве. Врат и ручни зглобови жртве би се на одређено време затварали у одговарајуће отворе. Познате су разне верзије овог уређаја.
 • клупа за батињање - Углавном израђено попут клупе без наслона, ово средство је коришћено за застрашивање и јавно понижавање жртве. Жртва је постављана и везана за ову справу за време извршења казне (на пример, ударцима бича).
 • камена кугла - Уз помоћ ланца, везано је за главу жртве. Непрекидно вуче главу жртве према доле.
 • клупа за мучење - Чланци и ручни зглобови жртве везивани су за ову справу, која је померањем котурова истезала привезано тело.
 • стезач главе - Оптужени је везиван за клупу, лежећи на стомаку. Глава му је била смештена између клупе и металне конструкције која ју је стезала уз помоћ навоја.
 • гвоздена девица - Цилиндричног облика са гвозденим ексерима на унутрашњој страни. Жртву су кроз отвор смештали у направу, а затим затварали врата.
 • шпанска чизма - Једна од "омиљених" справа шпанске инквизиције. Ноге жртве су биле причвршћене између два дрвена елемента, а џелат је, уз помоћ завртња, померајући елементе, постепено повећавао притисак.
 • растезач - Практично, ово је клупа за мучење причвршћена за зид. Џелат је уз помоћ завртња развлачио елементе справе за коју је било везано тело жртве.

Разапињач

 • камена кугла - Уз помоћ ланца, везано је за главу жртве. Непрекидно вуче главу жртве према доле.
 • растезач - Практично, ово је клупа за мучење причвршћена за зид. Џелат је уз помоћ завртња развлачио елементе справе за коју је било везано тело жртве.

Флаута

 • флаута - Средство за кажњавање израђено од дрвета, најчешће употребљавано са циљем понижења жртве. Врат и ручни зглобови жртве би се на одређено време затварали у одговарајуће отворе. Познате су разне верзије овог уређаја.

Клупа за батињање

 • клупа за батињање - Углавном израђено попут клупе без наслона, ово средство је коришћено за застрашивање и јавно понижавање жртве. Жртва је постављана и везана за ову справу за време извршења казне (на пример, ударцима бича).

Клупа за мучење

 • клупа за мучење - Чланци и ручни зглобови жртве везивани су за ову справу, која је померањем котурова истезала привезано тело.

Гвоздена девица

 • стезач главе - Оптужени је везиван за клупу, лежећи на стомаку. Глава му је била смештена између клупе и металне конструкције која ју је стезала уз помоћ навоја.
 • гвоздена девица - Цилиндричног облика са гвозденим ексерима на унутрашњој страни. Жртву су кроз отвор смештали у направу, а затим затварали врата.

Справе за мучење

 • крушка патње - Жртва је смештана у ову направу кроз предвиђени отвор, а затим је џелат полако размицао плоче уз помоћ завртња на врху.
 • лисице - Најчешће су употребљавани да држе жртву у везаном стању, али могли су и да смрве зглобове.
 • клешта за прсте - Одређени делови тела су смештани у отворе а затим је на њих вршен притисак.
 • стезач палца - Одређени делови тела жртве су смештани између елемената конструкције, а затим су елементи уз помоћ завртња вршили притисак.
 • клешта за језик - Уз помоћ ове направе језик жртве је ухваћен а затим ишчупан.

Затвор

Шетња

 • флаута - Средство за кажњавање израђено од дрвета, најчешће употребљавано са циљем понижења жртве. Врат и ручни зглобови жртве би се на одређено време затварали у одговарајуће отворе. Познате су разне верзије овог уређаја.
 • клупа за батињање - Углавном израђено попут клупе без наслона, ово средство је коришћено за застрашивање и јавно понижавање жртве. Жртва је постављана и везана за ову справу за време извршења казне (на пример, ударцима бича).
 • камена кугла - Уз помоћ ланца, везано је за главу жртве. Непрекидно вуче главу жртве према доле.
 • клупа за мучење - Чланци и ручни зглобови жртве везивани су за ову справу, која је померањем котурова истезала привезано тело.
 • стезач главе - Оптужени је везиван за клупу, лежећи на стомаку. Глава му је била смештена између клупе и металне конструкције која ју је стезала уз помоћ навоја.
 • гвоздена девица - Цилиндричног облика са гвозденим ексерима на унутрашњој страни. Жртву су кроз отвор смештали у направу, а затим затварали врата.
 • крушка патње - Жртва је смештана у ову направу кроз предвиђени отвор, а затим је џелат полако размицао плоче уз помоћ завртња на врху.
 • шпанска чизма - Једна од "омиљених" справа шпанске инквизиције. Ноге жртве су биле причвршћене између два дрвена елемента, а џелат је, уз помоћ завртња, померајући елементе, постепено повећавао притисак.
 • лисице - Најчешће су употребљавани да држе жртву у везаном стању, али могли су и да смрве зглобове.
 • клешта за прсте - Одређени делови тела су смештани у отворе а затим је на њих вршен притисак.
 • стезач палца - Одређени делови тела жртве су смештани између елемената конструкције, а затим су елементи уз помоћ завртња вршили притисак.
 • клешта за језик - Уз помоћ ове направе језик жртве је ухваћен а затим ишчупан.
 • растезач - Практично, ово је клупа за мучење причвршћена за зид. Џелат је уз помоћ завртња развлачио елементе справе за коју је било везано тело жртве.

Анимација

 • флаута - Средство за кажњавање израђено од дрвета, најчешће употребљавано са циљем понижења жртве. Врат и ручни зглобови жртве би се на одређено време затварали у одговарајуће отворе. Познате су разне верзије овог уређаја.
 • клупа за батињање - Углавном израђено попут клупе без наслона, ово средство је коришћено за застрашивање и јавно понижавање жртве. Жртва је постављана и везана за ову справу за време извршења казне (на пример, ударцима бича).
 • камена кугла - Уз помоћ ланца, везано је за главу жртве. Непрекидно вуче главу жртве према доле.
 • клупа за мучење - Чланци и ручни зглобови жртве везивани су за ову справу, која је померањем котурова истезала привезано тело.
 • стезач главе - Оптужени је везиван за клупу, лежећи на стомаку. Глава му је била смештена између клупе и металне конструкције која ју је стезала уз помоћ навоја.
 • гвоздена девица - Цилиндричног облика са гвозденим ексерима на унутрашњој страни. Жртву су кроз отвор смештали у направу, а затим затварали врата.
 • крушка патње - Жртва је смештана у ову направу кроз предвиђени отвор, а затим је џелат полако размицао плоче уз помоћ завртња на врху.
 • шпанска чизма - Једна од "омиљених" справа шпанске инквизиције. Ноге жртве су биле причвршћене између два дрвена елемента, а џелат је, уз помоћ завртња, померајући елементе, постепено повећавао притисак.
 • клешта за прсте - Одређени делови тела су смештани у отворе а затим је на њих вршен притисак.
 • клешта за језик - Уз помоћ ове направе језик жртве је ухваћен а затим ишчупан.
 • растезач - Практично, ово је клупа за мучење причвршћена за зид. Џелат је уз помоћ завртња развлачио елементе справе за коју је било везано тело жртве.

Нарација

Замкови изграђени у средњем веку и раном модерном добу су били опремљени посебним просторијама. Једна од њих била је и тамница, која се обично налазила у подруму.

У тамницама су били затворени осуђеници на затвор или мучење. Из разних разлога је човек средњег века могео доспети код џелата, а најчешћи је био оптужба за јерес или враџбине. У каснијим вековима, инквизиције из верских разлога замењене су политичким разлозима.

У тамницама су најстрашнија била испитивања мучењем. На жалост, средњевековни џелати су имали велику машту и користили су веома оригиналне методе и средства за мучење да би прислили жртву на признање.

Неке од најпознатијих справа за мучење, као што су разапињачи и клупе за мучење, изазивале су страховите болове у целом телу. Такозвана "флаута" и клупа за батињање су више служиле да понизе жртву, зато су најчешће употребљаване на јавним местима.

Другом врстом справа за мучење су се практиковали утицаји само на неке делове тела жртве. У ове справе спадају клешта за језик и прсте, крушка патње, стезач главе и шпанска чизма.

Сличну сврху је имао и уређај назван "гвоздена девица", али он је утицао на цело тело жртве.

За сам процес мучења, такозвану тортуру, у средњем веку је постојао пропис у тадашњим документима. У зависности од озбиљности оптужбе, тим прописима су давана упутства иследнику о корацима које треба да предузме приликом присиљавања жртве да призна свој злочин.

Саме методе мучења су биле веома ефикасне, али "оптужени" у многим случајевима нису преживели процес.

Повезани додаци

Средњовековна тврђава (Диошђер, Мађарска)

Средњовековну твђаву је изградио мађарски краљ Лајош I, као венчани поклон краљици.

Средњевековни торњеви и куле

Структура утврђења се мењала паралелно са развојом ратне технике.

Гиљотина

Идеју о употреби гиљотине, као начина хуманијег извршења смртне казне предложио је...

Средњовековна донжон кула

Донжон кула је типична грађевина средњег века, која је грађена и независно од тврђава.

Средњовековни витез

Средњовековни витезови били су вазали феудалних господара и у биткама су се борили на коњима.

Лондон Тауер

Узбудљива историја тврђаве Лондон Тауер траје већ готово хиљаду година.

Совјетски логори за принудни рад (1930-их година)

Совјетски логори за принудни рад су били смештени на територијама удаљеним од насељених...

Тврђава у Егеру (Мађарска, 16. век)

Тврђава је свој коначни облик добио у 16. веку, тада је постао важна карика у ланцу...

Црна смрт (Европа, 1347–1353)

Бактеријска инфекција, позната као куга је једна од најсмртоноснијих заразних болести у...

Бастиља (Париз, 18. век)

Париски затвор је постао познат у револуцији 1789. године.

Ватрени точак

Браниоци тврђаве у Егеру (Mađarska) su napravili smrtno oružje, vatreni točak napunjen...

Added to your cart.