Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Слагање коцке

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне способности, пре свега способност оријентације.

Математика

Ознаке

слагање коцке, просторне слагалице, коцка, поглед, предњи поглед, приказивање, поглед од назад, игра, геометрија простора, математика

Повезани додаци

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Игра облицима

Треба одабрати просторну мрежу разних тродимензионалних тела.

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Added to your cart.