Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Математика

Ознаке

облик, слагалица, просторне слагалице, предњи поглед, тело, 3D, просторно представљање, поглед од назад, геометрија простора, погледи, математика

Повезани додаци

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање перцепције простора.

Игра облицима

Треба одабрати просторну мрежу разних тродимензионалних тела.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Бојаница

Ова креативна анимација садржи више просторних тела за бојење.

Софијин писаћи сто

За приказ компликованијих геометријских тела ће нам послужити обичан писаћи сто.

Учење мађарске абецеде корз игру

Вежбајте абецеду формирајући речи!

Игра са словима енглеске абецеде

Вежбјте абецеду формирајући речи!

Танграм 3D

Специјална 3D варијанта логичка игра пореклом из Кине.

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Added to your cart.