Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Математика

Ознаке

опис облика, погледи, предњи поглед, bočni pogled, поглед одозго, облик, тело, слагалица, геометрија простора

Повезани додаци

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Игра облицима

Треба одабрати просторну мрежу разних тродимензионалних тела.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање перцепције простора.

Бојаница

Ова креативна анимација садржи више просторних тела за бојење.

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Софијин писаћи сто

За приказ компликованијих геометријских тела ће нам послужити обичан писаћи сто.

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Танграм 3D

Специјална 3D варијанта логичка игра пореклом из Кине.

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Added to your cart.