Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Слагање геометријских форми (3Д)

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате перспективе.

Математика

Ознаке

облик, слагалица, поглед, тело, стереопсија, геометрија простора, математика

Повезани додаци

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Софијин писаћи сто

За приказ компликованијих геометријских тела ће нам послужити обичан писаћи сто.

Бојаница

Ова креативна анимација садржи више просторних тела за бојење.

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање перцепције простора.

Игра облицима

Треба одабрати просторну мрежу разних тродимензионалних тела.

Танграм 3D

Специјална 3D варијанта логичка игра пореклом из Кине.

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Added to your cart.