Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Семе и клијање

Семе и клијање

Дикотиледоне биљке клију са два котиледона, монокотиледоне са једним котиледоном.

Биологија

Ознаке

клијање, пасуљ, биљка кукуруза, монокотиледона, дикотиледона биљка, клицини листић, језгро, перикарп, клица, коренак, ембрион, ендосперма, лист, Клип, биљка, Ангиосперм, биологија

Повезани додаци

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Цвет

Анимација приказује структуру типичног цвета.

Полен

Полен служи за оплођење женског полног органа. Облик му је разноврстан, увек...

Дивљи кестен

Анимација нам приказује промене дивљег кестена током годишњих доба.

Упоређивање правих и лажних плодова

Омотач плода настаје из оплодних листића, а зид лажног плода од неког другог дела цвета.

Поређење монокотиледоних и дикотиледоних биљака

Монокотиледоне и дикотиледоне биљке представљају две велике групе скривеносеменица.

Пролећне луковичасте биљке

Упознаћемо лалу, нарциса, висибабу и њихову анатомију.

Храст

На примеру храста можемо видети промену дрвећа по годишњим добима.

Џиновска секвоја

Највећа жива бића на Земљи.

Кукуруз

Један од најважнијих монокотиледоних биљака, која се гаји.

Фотосинтеза

Биљке могу од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) направити органски шећер.

Структура листа

Анимација приказује главне типове лишћа и разлику између листова биљака са једним...

Цветови скривеносеменица

Анимација нам приказује различитe врстe цветова скривеносеменица.

Вегетативни биљни органи

Органи од виталног значаја за опстанак и развој биљака.

Јестиве биљке из породице помоћница

Међу важне јестиве усеве спадају и многе биљке из породице помоћница.

Животни циклус маховина и папрати

Анимација нам упоређује животни циклус маховина и папрати, и помаже у разумевању општег...

Added to your cart.