Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Сечење коцке

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска тела, која су настала.

Математика

Ознаке

коцка, Ојлерова теорема, одељак, полиедар, тела, теме, ивица, лице, 3D, математика

Повезани додаци

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Познати производи

Јасна илустрација алгебарских израза.

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Правилна четворострана пирамида

Праву пирамиду квадратне основе називамо квадратном пирамидом.

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Added to your cart.