Роботи

Летећи са роботом идемо према математичком свету просторног размишљања.

Повезани додаци

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој...

Reflecting a triangle across an axis

Axis t and triangle ABC are given on a particular plane. Let’s...

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања...

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у...

Груписање геометријских тела 4.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања...

Раскрсница

На разигран и спектакуларан начин можете вежбати оријентацију у...

Површина лопте (демонстрација)

Површину лопте чини скуп тачака које се налазе на подједнакој...

Weighing the Pythagorean theorem

In this experiment we provide proof of the well-known theorem of...

Added to your cart.