Роботи

Летећи са роботом идемо према математичком свету просторног размишљања.

Повезани додаци

Measuring the height of a tower

Calculating the height of a classic water tower with a tape...

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност...

Constructing the perpendicular bisector of a line segment

Let’s construct the perpendicular bisector of a 6-cm-long line...

The Cartesian and the polar coordinate system

Practise how to define a specific location using coordinate systems.

Лопта

Лопта је скуп тачака које се од задате тачке налазе на удаљености...

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања...

Гометријске трансформације 1. (ротација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне ротације (око...

Added to your cart.