Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Развој модела атома

Развој модела атома

Историјски преглед главних теорија и схватања о структури атома.

Хемија

Ознаке

атомски модел, Демокрит, Далтон, Томсон, Радерфорд, Бор, Зомерфелд, Хајзенберг, Шредингер, нуклеус, електронски облак, атомска структура, протон, електрон, неутрон, Елементарне честице, атом, узбуђење, спектар, квантна механика, хемија

Повезани додаци

Формирање молекула водоника

Атоме водоника у молекули везује ковалентна веза.

Везе молекула азота

Анимација нам приказује структуру молекуле азота: једну сигма, и две пи везе.

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Елементарне честице

Кваркови и лептони су елементарне честице које граде материју, а интеракцију међу њима...

Провидност

Анимација објашњава провидност и непровидност, принцип рендгенског прегледа и особину...

Вежбе о молекулима 2 (Везе)

Задатак за вежбање типова молекуларних веза.

Ланчана реакција

Енергија која се ослобађа приликом цепања атомске језгре се може искористити у...

Како ради електронски микроскоп?

Анимација нам приказује конструкцију и рад електронског микроскопа.

Радерфордов оглед

Радерфордовим огледом је доказано постојање атомског језгра. На основу његових резултата...

Радиоактивност

Процес распада нестабилних језгара зове се радиоактивности .

Развој небеске механике

Ова анимација нас уводи у студије астронома и физичара који су у основи променили наш...

Лабораторија Марије Кири

Марија Кири, добитник две Нобелове награде за физику и за хемију, је вероватно једна од...

Физичари који су променили свет

Рад ових великих научника је имао великог утицаја на развој физике.

Сахароза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Хемијско једињење беле боје, слаткастог укуса, који се добро раствара у води, и који је у...

Импулс силе

Анимација нам приказује импулсе сила на примеру колица са точковима и саоница.

Added to your cart.