Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Растварање натријум хлорида

Растварање натријум хлорида

Кухињска со се раствара у води: поларизовани водени молекули око јона стварају хидратни омотач.

Хемија

Ознаке

natrijum hlorid, распуштање, кристал натријум хлорида, молекул воде, кухињска со, кухињске соли, јонска решетке, јонско једињење, хидратација Схелл, растварач, супстанца која се раствара, rešenje, хидратациона енергија, енергија решетке, хидратација, катјон, ањонско, неорганска хемија, основна хемија, хемија

Повезани додаци

Натријум-хлорид (NaCl)

Кухињска со једно је од најважнијих једињења натријума, неопходна је свим живим бићима.

Алкалне батерије

Ускладиштена хемијска енергија у алкалној батерији се претвара у електричну енергију.

Растварање хлороводоника у води

Водени раствор хлороводоника је хлороводонична киселина.

Метанов кватрат

Метанов кватрат је крут материјал, настаје на ниским температурама у дубини мора, под...

Оловни акумулатор

Електрохемијски процеси, који се одигравају у оловним акумулаторима, производе струју.

Топионица алуминијума

У топионицама се од боксита електролизом ствара алуминиум.

Десалинизација морске воде

Уз помоћ десалинизације из морске воде можемо направити питку воду.

Хидронијум јон (H₃O⁺)

Однос концентрације хидронијум јон и хидроксида одређује пХ вредност раствора

Реакција цинка и хлороводоничне киселине

Цинк се у хлороводоничној киселини раствара уз стварање водоника.

Added to your cart.