Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Расед (основни степен)

Расед (основни степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Географија

Ознаке

Расед, грешка-блок планине, планински формација, блок (крило), орлов врх, јарак, терасасти пејзаж, преломна линија, камен, подизање, силазни, планина, Свет око нас, географија

Повезани додаци

Сцене

Расед

 • слојеви стене
 • распад на блокове
 • померање блокова = расед
 • раседна површ
 • блок (крило)
 • вертикалне силе
 • гребен (подинско крило)
 • хорст (повлатно крило)
 • степенасто поље
 • слојеви стене
 • распад на блокове
 • померање блокова = расед
 • раседна површ
 • блок (крило)
 • вертикалне силе
 • преломна линија

Под утицајем вертикалних сила на чврсту стенску масу доћи ће до разбијања стене на блокове. Ови блокови се могу кретати, што значи да се у односу један на другог могу подизати или спуштати. Раседи изазивају настанак громадних (раседних) планина.

Дефиниције појмова:

Расед: вертикално померање стенске масе (према доле или према горе) дуж преломне површи.

Раседна површ: раван на којој се јавља расед.

Линија прелома: пресек раседне равни и површине тла.

Блок: стенска маса ограничена раседним површима.

Громадне (раседне) планине: планине настале вертикалним померањем, односно раседом стенске масе. Раседањем настају уздигнути блокови и између њих депресије, терасасти терени, басени.

Повезани додаци

Набор (напредни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На тај начин настају...

Расед (средњи степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Набор (основни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На тај начин настају...

Набор (средњи степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На тај начин настају...

Кретање континената током геолошког времена

Током геолошке прошлости Земље, континенти су били у сталном покрету. Тај процес траје и...

Рељефна географска карта Мађарске

Анимација нам приказује географске и хидрографске регије Мађарске и Панонске низије.

Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на површину Земље.

Мапа морског дна

На дну мора су видљиве границе тектонских плоча.

Географски појмови

Анимација нам приказује значајне површинске форме, површинске воде и њихове ознаке.

Тектонске плоче

Тектонске плоче се крећу независно једна од друге.

Added to your cart.