Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Рачунање обима, површине и запремине

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у равни, као и површине и запремине тела у простору.

Математика

Ознаке

Тон, површина, обим, област, сфера, пирамида, цилиндар, круг сектор, круг, троугао, Правоугаоник, квадрат, купа, Квадар, површина основе, плашт, Паралелограм, формула, геометрија, геометрија простора, математика

Повезани додаци

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Купаста тела

Ова анимација ће нас упознати са типовима купастих тела, са купама, пирамидама, као и...

Лопта

Лопта је скуп тачака које се од задате тачке налазе на удаљености мањој или једнакој од...

Однос запремина чврстих тела

Ова анимација ће нам помоћи да упоредимо однос сличности и промене запремине чврстих тела.

Пресеци купе

Пресек купе је крива, која се добија пресеком праве кружне купе у равни.

Правилна четворострана пирамида

Праву пирамиду квадратне основе називамо квадратном пирамидом.

Површина лопте (демонстрација)

Површину лопте чини скуп тачака које се налазе на подједнакој удаљености од центра.

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

Запремина лопте (принцип Кавалијери)

Употребом одговарајућег ваљка и конуса можемо израчунати запремину лопте.

Запремина лопте (демонстрација)

Сума запремине тетраедара даје приближну вредност запремине лопте.

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Ваљкаста тела

Ова анимација ће нам помоћи да упознамо типове ваљака, као и њихове омотаче.

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Added to your cart.