Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

РНК

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и различитих база (цитозин, урацил, аденин и гуанин).

Хемија

Ознаке

РНК, РНК ланац, рибонуклеинска киселина, нуклеинске киселине, полинуклеотидна, аденин, урацил, цитозин, гуанин, нуклеотида, информациона РНК, рибосомална РНК, трансферна РНК, фосфорна киселина, Д-рибоза, , биотехнологија, протеин, амино киселина, протеинска синтеза, кодон, антикодон, Органска хемија, хемија, биологија, биохемија

Повезани додаци

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Модификација гена

Модификација гена је врста генетског инжењеринга која резултира редуковањем, уметањем или...

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Употребљава се као средство за закисељивање многих безалкохолних пића, а у домаћинствима...

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Безбојна кристална материја коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима,...

Вируси

Састоје се од протеина и ДНК или РНК, а заражене ћелије програмирају да производе још вируса.

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана полиетилен.

Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Рибоза отвореног ланца коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима, нуклеотидима...

Added to your cart.