Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Просторни координатни систем

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање перцепције простора.

Математика

Ознаке

просторни координатни систем, координатни систем, Рене Декарт, апсциса, ордината, апликата, Ориго, Бројевна права, аксис, координира квадрант, Координатна мрежа, целина, управна пројекција, аналитичка геометрија, нормала, тродимензионално, математика

Повезани додаци

Шестоугаона метална решетка

Метали са шестоугаоном решеткастом структуром су крути, тешко обрадиви.

Коцкаста решетка са централном тачком у простору

Коцкаста решетка са централном тачком у простору је најлабавија структура метала.

Метали

Атоми метала формирају правилну решеткасту структуру.

Оптичка изомерија

Ако молекул нема унутрашњу симетрију, и ако се не може поклопити са својим ликом у...

Оријентација у простору

Анимација помаже развој просторног осећаја и оријентацију у простору уз коришћење...

Светлост и сенка

Mењајући извор светлости можете проучавати пројекције сенке на равни координатног система.

Пројектовање кухињског намештаја - просторни координатни систем

Уз помоћ рачунарског модела кухињског намештаја упознаћемо употребу координатног система.

На колико делова дели простор 3 равни?

Три равни можемо на разне начине сместити у простору. Погледајмо, на колико делова делимо...

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Реалтивни положај предмета у простору

Анимација нам приказује разне примере релативног положаја предмета у простору.

Нагибни углови предмета у простору

Разни примери нагибног угла правих и равни у простору.

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Геометријске трансформације 2. (транслација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне транслације (у равни и у простору).

Гометријске трансформације 1. (ротација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне ротације (око тачке и око осе).

Гометријске трансформације 3. (рефлексија)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне рефлексије (у равни и у простору).

Added to your cart.