Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Просторни координатни систем

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање перцепције простора.

Математика

Ознаке

просторни координатни систем, координатни систем, Рене Декарт, апсциса, ордината, апликата, Ориго, Бројевна права, аксис, координира квадрант, Координатна мрежа, целина, управна пројекција, аналитичка геометрија, нормала, тродимензионално, математика

Повезани додаци

Метали

Атоми метала формирају правилну решеткасту структуру.

Оптичка изомерија

Ако молекул нема унутрашњу симетрију, и ако се не може поклопити са својим ликом у...

Оријентација у простору

Анимација помаже развој просторног осећаја и оријентацију у простору уз коришћење...

Светлост и сенка

Mењајући извор светлости можете проучавати пројекције сенке на равни координатног система.

На колико делова дели простор 3 равни?

Три равни можемо на разне начине сместити у простору. Погледајмо, на колико делова делимо...

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Added to your cart.