Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Правилна тела

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору, најпознатија је коцка.

Математика

Ознаке

платонски добар, тетраедар, коцка, Оцтахедрон, додокаедар, Ицосахедрон, Дуал тела, Питагора, Аристотел, геометрија, геометрија простора, математика

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Купаста тела

Ова анимација ће нас упознати са типовима купастих тела, са купама, пирамидама, као и...

Правилна четворострана пирамида

Праву пирамиду квадратне основе називамо квадратном пирамидом.

Ојлерова формула

Теорија коју је формулисао Леонард Ојлер описује једну од основних особина конвексних...

Полиедар типа Силаши

Тај специјални конкавни полиедар је добио име по мађарском математичару.

Часаров полиедар

Овај неконвексни полиедар је омеђено са 14 троуглова.

Лопта

Лопта је скуп тачака које се од задате тачке налазе на удаљености мањој или једнакој од...

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Запремина тетраедра

Запремину тетраедра ћемо одредити почевши од зепремине призме.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Ваљкаста тела

Ова анимација ће нам помоћи да упознамо типове ваљака, као и њихове омотаче.

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 3.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 4.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of...

Фулерен (C₆₀)

Кристална алотропна модификација чистог угљеника, која је откривена на крају 1980-их година.

Added to your cart.