Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Познати производи

Познати производи

Јасна илустрација алгебарских израза.

Математика

Ознаке

Познати производи, (а – б)², (а + б)², (а + б)³, (а – б)³, а² – б², множење, формула, математика, алгебра

Повезани додаци

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Погледи

Уз помоћ три различита погледа се одабира одговарајуће геометријско тело.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Игра облицима

Треба одабрати просторну мрежу разних тродимензионалних тела.

Added to your cart.