Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Површина лопте (демонстрација)

Површина лопте (демонстрација)

Површину лопте чини скуп тачака које се налазе на подједнакој удаљености од центра.

Математика

Ознаке

површина сфере, главни круг, математика, геометрија, површина

Повезани додаци

Сцене

Лопта

Лопта или сфера је дефинисана геометријским скупом тачака на једнаком растојању (r) од једне дате тачке (O), при чему r представља њен полупречник.

Уколико је растојање тачака мање од r, говоримо о сферном телу, а ако је једнако са r, овај скуп тачака образује сферну површину.

Пресеком лопте или сфере са равни која пролази кроз њен центар добија се велики круг сфере. Овај поступак је приказан "Анимацијом".

Велики кругови и површина лопте

  • велики круг

Површина великог круга је:

P великог круга = r²π

а површина четири велика круга заједно је:

P = 4 ­*r²π

што управо чини површину лопте.

Pлопте = 4 ­*r²π = 4 r²π

Другим речима, 4 велика круга покривају целокупну површину лопте. Наравно, ово је само теоријски приказ који не можемо потврдити у пракси.

Анимација

Повезани додаци

Лопта

Лопта је скуп тачака које се од задате тачке налазе на удаљености мањој или једнакој од...

Запремина лопте (принцип Кавалијери)

Употребом одговарајућег ваљка и конуса можемо израчунати запремину лопте.

Запремина лопте (демонстрација)

Сума запремине тетраедара даје приближну вредност запремине лопте.

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне површине са само једном...

Теза четири боје

Офарбај географску карту са најмањим могућим бројем боја тако, да два суседна поља не...

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Гометријске трансформације 1. (ротација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне ротације (око тачке и око осе).

Added to your cart.