Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Помрачење Сунца

Помрачење Сунца

Када се Сунце, Месец и Земља нађу на истој линији, Месец може делимично или потпуно заклонити Сунце.

Географија

Ознаке

Помрачење Сунца, Сунце, помрачење, конусна сенка, полусенка, потпуна сенка, сенка, светлосни феномен, сунчев сјај, прстенасто помрачење Сунца, Месец, Земља, небеско тело, астрономија, астроном, географија

Повезани додаци

Питања

 • Да ли је тачна изјава?\nМесечева ротација је синхронизована.
 • Да ли је тачна изјава?\nМесец увек исту страну показује према Земљи.
 • Да ли је тачна изјава?\nМесец покрива Сунчев диск током помрачења Сунца.
 • Да ли је тачна изјава?\nСунце се уопште не види током потпуног помрачења Сунца.
 • Да ли је тачна изјава?\nПотпуно помрачење Сунца на истој тачки Земље се јавља отп. сваких десет година.
 • Да ли је тачна изјава?\nПрстенасто помрачење Сунца се дешава када је Месец у перигеји.
 • У каквом се међусобном положају налазе небеска тела током помрачења Сунца?
 • За колико времена Месец направи једну орбиту око Земље?
 • У каквом се међусобном положају налазе орбиталне равни Сунца, Месеца и Земље током помрачења Сунца?
 • Шта значи синхронизована Месечева ротација?
 • Шта је потпуна сенка?
 • Шта значи полусенка?
 • У којем случају можемо видети потпуно помрачење Сунца?
 • У којем случају можемо видети делимично помрачење Сунца?
 • Када видимо прстенасто помрачење Сунца?

Сцене

Положај небеских тела

 • Сунце
 • сунчана светлост
 • Месец
 • Земља

Помрачење Сунца је јединствена појава која се са Земље може видети голим оком. Догађа се када једно небеско тело својим положајем мање или више заклони друго небеско тело.

Посматрано са Земље, Месец и Сунце се подједнако виде. Током потпуног помрачења Сунца Месец у потпуности заклања Сунчев диск. То се дешава када се Месец у свом кружењу око Земље нађе у средини између Сунца и Земље, а сва три небеска тела формирају једну линију. Једанпут месечно Месец пролази између Сунца и Земље, али појава помрачења није сваки пут уочљива, јер је Месечева орбита благо нагнута у односу на орбиталну раван Земље.

Конуси сенке

 • Сунце
 • Сунчева светлост
 • Земља
 • Месец
 • орбита Месеца
 • полусенка
 • потпуна сенка

На Земљи, на супротној страни од Сунца, можемо приметити конусну сенку која настаје од саме Земље. Месец такође има конусну сенку на супротној страни од Сунца.

Потпуно помрачење Сунца

Понекад се орбиталне равни Сунца, Месеца и Земље подударају. Месец заузима положај између Земље и Сунца, a ова се појава назива млад Месец. Сенку добијену од Сунца Месец преусмерава ка Земљи. Како овај феномен видимо са Земље? Видимо да Месец покрива Сунчев диск. Посматрач са Земље у том случају може видети помрачење Сунца. Међутим, небески призор помрачења може бити различит у зависности од места посматрања.

Сунчеви зраци непрекидно обасјавају Земљу све док се између ова два небеска тела не појави Месец и покрије део видљиве светлости. Ово је ситуација у којој једно неко небеско тело делимично или потпуно заклања друго. Сунчев диск нестаје из нашег видокруга, што значи да ће током одређеног времена са Земље бити потпуно или делимично невидљив. За разлику од Сунца, Месец и Земља се крећу, због чега сенка прелази површину наше планете у уском појасу, мањем од 250 km. Ако са овог појаса посматрамо Сунце у периоду када Месечев конус сенке стигне на површину наше планете, бићемо сведоци потпуног помрачења Сунца. Одједном ће све утонути у таму. Али не у потпуности, Сунчева хромосфера и круна је и тада видљива. Овај призор траје највише 8 минута. Како је појас сенке веома узан, потпуно помрачење се на неким тачкама Земље јавља од прилике на сваких 300 година.

Делимично помрачење Сунца

Ако се посматрач налази у Месечевој полусенци, може уочити да Месец само делимично покрива Сунчев диск. Овај феномен је делимично помрачење Сунца које се може посматрати у појасу ширине од 1000 km. Делимично помрачење Сунца се увек јавља на почетку и крају потпуног помрачења.

Због елиптичне орбите удаљеност Земље и Месеца није константна. Уколико је удаљеност Месеца од Земље већа од просечне, врх Месечевог конуса сенке не достиже Земљу, Месечев пречник нам тада изгледа мањи од пречника Сунца, а око ивице Месеца видимо сјајан прстен Сунчевог диска. Ова појава је тзв. прстенасто помрачење Сунца.

Нарација

Помрачење Сунца је јединствена појава која се са Земље може видети голим оком. Догађа се када једно небеско тело својим положајем мање или више заклони друго небеско тело.

Посматрано са Земље, Месец и Сунце се подједнако виде. Током потпуног помрачења Сунца Месец у потпуности заклања Сунчев диск. То се дешава када се Месец у свом кружењу око Земље нађе у средини између Сунца и Земље, а сва три небеска тела формирају једну линију. Једанпут месечно Месец пролази између Сунца и Земље, али појава помрачења није сваки пут уочљива, јер је Месечева орбита благо нагнута у односу на орбиталну раван Земље.

На Земљи, на супротној страни од Сунца можемо приметити конусну сенку која настаје од саме Земље. Месец такође има конусну сенку на супротној страни од Сунца.

Понекад се орбиталне равни Сунца, Месеца и Земље подударају, а при томе Месец заузима положај између Земље и Сунца. Сенку добијену од Сунца, Месец преусмерава ка Земљи, а ову појаву доживљавамо као помрачење Сунца. Видимо како Месец у потпуности заклања Сучев диск.

Потпуно помрачење Сунца са Земље можемо посматрати са средине Месечеве сенке, односно са 100-200 km широке траке по којој се креће Месечева сенка. Овај призор траје највише осам минута, а са одерђене тачке Земље се може посматрати једанпут у 300 година. Разлог томе је угао од 5 степени који заклапају орбиталне равни Месеца и Земље због чега сенка Месеца у већини случаја не допире до површине Земље.

Са повећањем растојања од траке кретања Месечеве сенке можемо приметити да Месец само делимично заклања Сунчев диск, што изазива делимично помрачење Сунца. Ова се појава може посматрати у појасу ширине хиљаду километара. Делимично помрачење Сунца се може приметити и на почетку и крају потпуног помрачења.

Повезани додаци

Рељефна мапа Кине

Анимација нам приказује рељеф и хидрографију Кине.

Planets in our backyard

The lesson illustrates the size of the planets in the Solar System...

Врсте звезда

Ова анимација показује процес развоја просечне и масивне звезде.

Комете

Комете су спектакуларна небеска тела која се крећу по својим...

Државе Европе

Уз помоћ анимације могу се упознати географско место, главни град...

Renewable sources of energy

Who wouldn’t be familiar with solar-powered calculators or...

Промена годишњих доба (основни степен)

Годишња доба се смењују због нагиба Земљине осе, услед чега се...

Geothermal energy

Geothermal energy is environmentally friendly, safe and efficient;...

Added to your cart.