Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Полимеризација етена

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана полиетилен.

Хемија

Ознаке

Полимеризација, етен, етилен, хемијски, реакција, алкен, олефин, Полимер, молекул етена, полиетилен, пластика, ПЕ, кисеоник молекула, незасићени једињење, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Политетрафлуоретилен, тефлон (C₂F₄)n

Један од најпознатијих синтетичких полимера.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Први у хомологном реду алкена.

Реакција адиције

Две молекуле се спајају без нуспроизвода.

Конформације молекуле етана

Молекула етана може да поприми стабилну отворену конфирмацију.

Структура протеина

Састав и структура полипептидних ланаца ствара просторну структуру протеина.

Пептидна веза

Аминокиселине које чине протеине се везују пептидним везама.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Први у хомологном низу ацетилен-угљоводоника.

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Материја ћелијског зида и влакана биљке.

Амилоза ((C₆H₁₀O₅)n)

Амилоза је полисахарид састављен од молекула Ђглукозе. Међусобно повезани глукозни...

1,1,2,2-тетрафлуоретен (C2F4)

Безбојни гас без мириса, мономер тефлона.

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и различитих база (цитозин,...

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Винил-хлорид (C₂H₃Cl)

Мономер поливинил-хлорида.

Added to your cart.