Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Пентоза дезоксирибоза (C₅H₁₀O4)

Пентоза дезоксирибоза (C₅H₁₀O4)

Саставни део ДНК, садржи за једну хидроксилну групу мање него што је има β-Ђрибоза.

Хемија

Ознаке

2-дезокси-бета-Д-рибоза, моносахарид, угљени хидрат, шећер, једноставни шећер, пентозни, алдопентоза, алдоза, ДНК, дезоксирибонуклеинска киселина, нуклеотида, нуклеус, Органска хемија, биологија, хемија

Повезани додаци

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Организација генома

У централном делу сваке наше ћелије пречника од неколико хиљадитих делова милиметра,...

Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Рибоза отвореног ланца коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима, нуклеотидима...

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Безбојна кристална материја коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима,...

Added to your cart.