Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Организација генома

У централном делу сваке наше ћелије пречника од неколико хиљадитих делова милиметра, налази се намотан ДНК дуг скоро 2 метра.

Биологија

Ознаке

генетски материал, ДНК, дезоксирибонуклеинска киселина, Двоструки хеликс, хромозом, аденин, тимин, цитозин, гуанин, репродукција, пурина, пиримидин, водоник веза, хистон протеин, нуклеозома, човек, биохемија, биологија

Повезани додаци

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на...

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Радиоактивност

Процес распада нестабилних језгара зове се радиоактивности .

Нивои биолошке организације

Ова анимација приказује организацију живог света од нивоа јединке до нивоа ћелије.

Пентоза дезоксирибоза (C₅H₁₀O4)

Саставни део ДНК, садржи за једну хидроксилну групу мање него што је има β-Ђрибоза.

Тардиграда

Тардиграде су способне преживети апсолутно екстремне услове: преживеће чак и боравак у...

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

Структура протеина

Састав и структура полипептидних ланаца ствара просторну структуру протеина.

Added to your cart.