Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Оптичка изомерија

Оптичка изомерија

Ако молекул нема унутрашњу симетрију, и ако се не може поклопити са својим ликом у огледалу, он је хиралан.

Хемија

Ознаке

Хиралност, стереоизомеризам, Енантиомер, Рацемска смеша, хиралност, хирални, хирални центер, одраз, аланин, глукоза, талидомид, лимонен, исобутхане, Л-аланин, Д-аланин, Д-глукоза, Л-глукоза, Д-лимонен, Л-лимонен, оптички, лиганд, конфигурација, десноротирајуће, лево ротирајући, изомер, полариметар, метан, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Бром-флуор-хлорметан (CHClBrF)

Молекули истоветне конституције одражавају један другог, нису потпуно исти, него чине...

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање перцепције простора.

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Гометријске трансформације 3. (рефлексија)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне рефлексије (у равни и у простору).

Транс-2-бутен (C₄H₈)

Безбојни гас, гушћи од ваздуха, његов геометарски изомер је цис-2-бутен.

Алфа-Ђглукоза (C₆H₁₂O₆)

Један од просторних изомера глукозе, тачније Ђглукозе.

Бета-Ђглукоза (C₆H₁₂O₆)

Један од просторних изомера глукозе, тачније Ђглукозе.

Цис-2-пентен (C₅H₁₀)

Један од изомера пентена.

Цис-2-бутен (C₄H₈)

Безбојни гас, гушћи од ваздуха, његов геометарски изомер је транс-2-бутен.

Аминокиселине

Мономери протеина.

Аланин (C₃H₇NO₂)

Неполарна аминокиселина. Молекули у низу Л и Д су одраз један другог.

Оптички инструменти

Данас користимо широк дијапазон оптичких инструмената, почев од микроскопа, па све до...

Added to your cart.