Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Обртна тела

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Математика

Ознаке

обртна тела, скраћени конус, купа, цилиндар, сфера, једнакокраки троугао, Правоугаоник, Једнакокраки трапез, круг, генератриса, полупречник, плашт, базни круг, горња основица, геометрија простора, математика

Повезани додаци

Обртна тела (од правоугаоника)

Ако правоугаоник окрећемо око ивица или осе симетрије, добићемо специјална обртна тела.

Обртнаа тела (задатак)

Задатак, у коме се испитује настајање обртних тела, одлично развија просторну оријентацију.

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне површине са само једном...

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Лопта

Лопта је скуп тачака које се од задате тачке налазе на удаљености мањој или једнакој од...

Површина лопте (демонстрација)

Површину лопте чини скуп тачака које се налазе на подједнакој удаљености од центра.

Запремина лопте (демонстрација)

Сума запремине тетраедара даје приближну вредност запремине лопте.

Запремина лопте (принцип Кавалијери)

Употребом одговарајућег ваљка и конуса можемо израчунати запремину лопте.

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Ваљкаста тела

Ова анимација ће нам помоћи да упознамо типове ваљака, као и њихове омотаче.

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Правилна четворострана пирамида

Праву пирамиду квадратне основе називамо квадратном пирамидом.

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 3.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 4.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Гометријске трансформације 1. (ротација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне ротације (око тачке и око осе).

Игра сенки 3Д

Занимљива и шарена игра развија осећај за простор. Своја решења можемо контролисати...

Пресеци купе

Пресек купе је крива, која се добија пресеком праве кружне купе у равни.

Added to your cart.