Обликовање рељефа пустиње еолским утицајима

Ветар, као спољна сила, има важну улогу у обликовању пустиње.

Повезани додаци

Кружење фосфора

Фосфор је важна супстанца за жива бића, која је на Земљи у...

Воде испод површине Земље

Испод земљине површине можемо наћи подземну, артеску и крашку воду.

Limestone

It is a sedimentary rock with high calcium carbonate content.

Набор (основни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На...

Пустиња

Пустиње покривају трећину копнених површина наше планете....

Coal formation

This video presents the different stages of coal formation.

The Baikal fault line

A Bajkál-árok hasadékában találjuk Földünk legmélyebb tavát.

Karstification

The dissolution of limestone results in the development of karst...

Added to your cart.