Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а НАДП у реакцијама процеса градње метаболизма.

Биологија

Ознаке

НАД, НАДП, НАДПХ, никотинамид динуклеотид, никотинамид динуклеотид фосфат, нуклеотида, електронски трансфер, траснпортовање водоника, катаболички процес, катаболизам, анаболизам, коензим, никотинамид, аденин, фосфатна група, рибоза, биологија, биохемија, хемија

Повезани додаци

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује енергију унутар ћелија.

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише као носач ацил групе.

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Употребљава се као средство за закисељивање многих безалкохолних пића, а у домаћинствима...

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Безбојна кристална материја коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима,...

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Рибоза отвореног ланца коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима, нуклеотидима...

Added to your cart.