Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Мрежа квадра (задаци)

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Математика

Ознаке

мрежа квадра, мрежа, Квадар, тела, задатак, геометрија, математика

Повезани додаци

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Познати производи

Јасна илустрација алгебарских израза.

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Игра облицима

Треба одабрати просторну мрежу разних тродимензионалних тела.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Added to your cart.