Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Мрежа коцке (задаци)

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Математика

Ознаке

мрежа коцке, коцка, мрежа, правилна тела, тела, геометрија, задатак, математика

Повезани додаци

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Игра облицима

Треба одабрати просторну мрежу разних тродимензионалних тела.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Познати производи

Јасна илустрација алгебарских израза.

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Added to your cart.