Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Морска експлоатација земног гаса (Норвешка)

Морска експлоатација земног гаса (Норвешка)

Платформа за експлоатацију гаса Трол А је највећа морска платформа на свету. Њена маса је 656 000 тона, висина 472 метра, за око 170 метара се издиже изнад површине воде.

Техника, домаћинство

Ознаке

вађење гаса, земни гас, гасно поље, депозит, вађење, платформа за подморско бушење, бакља, кондензација, море, нафта, минерално богатство, брод танкер, техника, географија

Повезани додаци

Сцене

Платформа Трол А

 • бакља - Користи се за спаљивање истеклог земног гаса.
 • хелиодром
 • кран

Постоље

 • поље земног гаса - Нафтна и плинска поља Трол се налазе у Северном мору, на западној обали Норвешке, на дубини од око 1400 метара испод површине мора, на око 1,1 километар испод површине морског дна. Ова налазишта садрже 40% норвешких резерви плина, а очекује се да ће њихова експлоатација трајати бар до 2080. године.
 • постоље од армираног бетона - Дебљина зида цеви које чине ову конструкцију износи око 1 метар. Изведене су у једном комаду.
 • цеви - Кроз њих тече плин.
 • усисни цилиндри - Ови делови конструкције су у дужини од 35 метара утиснути у морско дно.

Пресек

Пропорције

 • Трол А (472 м) - Поље земног гаса у близини западне обале Норвешке. Година примо-предаје завршене платформе: 1996.
 • Емпајер стејт билдинг (381 м) - Једна од највиших зграда у Сједињеним Америчким Државама. Година завршетка изградње: 1931.

Транспорт

Погон за кондензацију земног гаса

 • компресор - Служи за компресију плина и његово претварање у течно стање.
 • цевовод - Служи за транспорт земног гаса са платформе Трол А.
 • резервоар - Служи за складиштење земног гаса.
 • танкер

Принцип кондензације

 • хладан плин
 • смањење запремине→ повећање температуре - Претварање земног гаса у течно стање се врши компресорима. У компресору се запремина гаса не смањује клипом, него турбином. Запремина тако добијене течности износи само неколико процената почетне запремине гаса.
 • ослобађање топлоте
 • хладна течност - Текући плин се хлади на -170 °C (103 Келвина). На тој температури се складишти и транспортује.

Приликом компресовања земног гаса ствара се топлота коју је потребно смањити хлађењем. Значајним смањењем запремине и хлађењем плин из гасног прелази у течно стање. Приликом кондензације гаса, запремину плина компресују у свега шест стотих делова његове почетне запремине и хладе га до температуре од -170 °C, односно 103 K. Претварање земног гаса у течност се у стварности не одвија клипом, како је то анимацијом приказано, него компресорима у којима се процес сабијања одиграва уз помоћ дејства ротирајућих лопатица.

Анимација

Нафтна и плинска поља Трол се налазе у Северном мору, на западној обали Норвешке, на дубини од око 1400 метара испод површине мора. Ова налазишта садрже 40% норвешких резерви плина, а очекује се да ће њихова експлоатација на платформи Трол А трајати бар до 2080. године. На платформама Трол Б и Трол Ц се врши експлоатација нафте.

Трол А је највећа морска платформа на свету: њена маса износи 656 000 тона, висина 472 метра, а за око 170 метара се издиже изнад површине воде. Постоље ове платформе се састоји од четири армирано-бетонска стуба фиксираних усисним цилиндрима који су својом дужином од 35 метара утиснути у морско дно.

Изградња ове платформе је почела 1991. године. 1996. године је уз помоћ 10 бродова, за 7 дана, платформа пресељена на садашње место удаљено 200 километара од градилишта. Трол је највећа грађевина коју су људи у једном комаду преместили са места градње што уједно представља и једно од највећих инжењерских достигнућа.

Током првих 10 година експлоатација плина је вршена помоћу високог притиска. Након овог периода је притисак смањен, а екслпоатацију помажу вентилатори огромног капацитета који брзином од око 3000 km/h транспортују гас кроз цеви, све до фабрике за прераду.

Плин се прерађује у фабрици Колснес, на обали Норвешке. Овде се, уз помоћ компресора гас компресује и врши се његова кондензација да би се даље цевоводима и танкерима транспортовао корисницима.

Природни плин има веома широку примену. Између осталог, користимо га за грејање и за производњу електричне енергије у електранама, а тренутно је један од најважнијих енергетских извора. Стога, ефикасна експлоатација плина има изузетно велики економски значај.

Повезани додаци

Термоелектрана (на бази угљоводоника)

Термоелектрана трансформира енергију која настаје спаљивањем фосилних горива или...

Рад нафтне пумпе

Машина, која врши испумпавање сирове нафте на површину.

Систем електричне мреже

Обезбеђује доспевање електричне енергије од електрана до потрошача.

Рафинисање нафте

Од сирове нафте се дестилацијом добијају разни производи (дизел, бензин, уља за подмазивање).

Површински ископ

За разлику од дубинских рудника, на површинским се одстрањује јаловиште, и ископ се врши...

Фјорд

Фјордови су уски, веома дубоки заливи стрмих страна, то су заправо потопљене долине...

Нафтна платформа

У средини челичне конструкције дуга цев допире све до дна мора, у нафтоносни слој.

Подземни рудник угља

За разлику од површинских ископа, у подземном руднику се не одстрањује јаловиште, него се...

Саобраћајне мреже

Анимација нам приказује главне саобраћајне – ваздушне, водене и копнене – путеве и чворове.

Гасни шкриљац

Гани шкриљац – захваљујући новим технологијама – се може екстрактовати из шкриљаца.

Викиншка дрвена црква (Боргунд, 13. век)

Норвешка дрвена црква сачувана у оригиналном, средњовековном стању.

Викиншко насеље (10. век)

Типична насеља нордијских племена можемо наћи и на територијама удаљеним од Скандинавије.

Метанов кватрат

Метанов кватрат је крут материјал, настаје на ниским температурама у дубини мора, под...

Added to your cart.