Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Повезани додаци

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим...

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише...

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Added to your cart.