Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Митоза

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Биологија

Ознаке

митоза, ћелијска деоба, division of the nucleus, хромозом, хроматински, диплоидна ћелија, диплоид, Интерпхасе, телесних ћелија, хроматиде, центомере, ДНК, цитологија, биологија

Повезани додаци

Сцене

Хромозоми

 • мајчин комплет хромозома - Ћелије људског тела су диплоидне, садрже парове хромозома од којих један хромозом у пару потиче од мајке, а други од оца. Полне ћелије су хаплоидне, што значи да од сваког пара хромозома један дају потомку. Хаплоидни хромозоми човека се састоје од 23 хромозома. Ћелије људског тела садрже 2 x 23 = 46 хромозома, док полне ћелије или гамете садрже 23 хромозома.
 • очев комплет хромозома - Ћелије људског тела су диплоидне, садрже парове хромозома од којих један хромозом у пару потиче од мајке, а други од оца. Полне ћелије су хаплоидне, што значи да од сваког пара хромозома један дају потомку. Хаплоидни хромозоми човека се састоје од 23 хромозома. Ћелије људског тела садрже 2 x 23 = 46 хромозома, док полне ћелије или гамете садрже 23 хромозома.
 • центромера - Повезује две хроматиде, састоји се од беланчевина.
 • хроматиде - Две сестринске хроматиде имају идентичан садржај ДНК. Током поделе процесом митозе две хроматиде се одвајају једна од друге и тако настају једнохроматски хромозоми који доспевају и у једну и у другу ћелију наследника. Пре следеће митозе се број ДНК удвостручује, а хромозоми поново садрже по две хроматиде.
 • диплоидна ћелија са два хроматида у хромозому
 • две диплоидне ћелије са једном хроматидом у хромозому
 • ћелија са подељеним хромозомима
 • Удвостручавање ДНК у интерфази
 • ћелија са удвострученим бројем хромозома
 • митоза

Митоза

 • центрозом - Врши контролу кретања хромозома за време ћелијске деобе. Друго име: центрозом. Састоји се од два међусобно управна цилиндрична протеинска комплекса, кратких микротубула.
 • хроматин - Састоји се од ДНК и протеина, а од њега настају хромозоми.
 • деобно вретено - Састоји се од микротубула који повезују центрозоме и центромере хромозома.
 • диплоидна ћелија са две хроматиде у хромозому
 • две диплоидне ћелије са једном хроматидом у хромозому
 • ћелија са подељеним хромозомима
 • удвостручавање ДНК у интерфази
 • ћелија са удвострученим хромозомом

Анимација

Ћелије људског тела су диплоидне, садрже парове хромозома од којих један хромозом у пару потиче од мајке, а други од оца. Како ћелијској подели претходи удвостручавање ДНК, ови хромозоми имају по две хроматиде. Садржај ДНК две сестринске хроматиде је идентичан. Уколико се диплоидне ћелије деле митозом, настале ћелије потомци су такође диплоидне, али њихови хромозоми садрже само једну хроматиду. Након тога се хроматиде распадају и број ДНК се удвостручује пре следеће митозе. Хромозоми нове ћелије садрже по две хроматиде и почиње нова подела. За разлику од мејозе, током које од диплоидних ћелија настају хаплоидне, током митозе се број хромозома не мења, стога ову поделу називамо и деобом са непроменљивим бројем хромозома.

Митоза се одвија у четири фазе. Прва фаза је профаза у којој се од беланчевинасте материје хроматина формирају хромозоми, центрозоми се деле на два, а новоформирани центрозоми се крећу према половима ћелије. Друга фаза је метафаза у којој се распада мембрана језгра ћелије. Формира се деобно вретено, а хромозоми се распоређују на метафазну раван ћелије. У трећој фази, анафази, хроматиде се распадају. На овај начин формирани једнохроматидни хромозоми се крећу према супротним половима ћелије. У телофази, завршној фази митозе, две ћелије се деле на по две, формира се мембрана језгра. Након тога се хромозоми распадају. Значи, процесом митозе од једне диплоидне ћелије настају две, такође диплоидне ћелије.

Међу ћелијама људског тела има и ћелија које се не могу делити. То су нервне ћелије које немају способност деобе, док се све остале људске ћелије могу делити и више пута током целог живота.

Ћелијски циклус је фино подешен процес; његови поремећаји могу довести до неконтролисаног раста ћелија, што може довести и до појаве тумора.

Нарација

Ћелије људског тела су диплоидне, садрже парове хромозома од којих један хромозом у пару потиче од мајке, а други од оца. Како ћелијској подели претходи удвостручавање ДНК, ови хромозоми имају по две хроматиде. Садржај ДНК две сестринске хроматиде је идентичан. Уколико се диплоидне ћелије деле митозом, настале ћелије потомци су такође диплоидне, али њихови хромозоми садрже само једну хроматиду. Након тога се хроматиде распадају и број ДНК се удвостручује пре следеће митозе. Хромозоми нове ћелије садрже по две хроматиде и почиње нова подела. За разлику од мејозе, током које од диплоидних ћелија настају хаплоидне, током митозе се број хромозома не мења, стога ову поделу називамо и деобом са непроменљивим бројем хромозома.

Митоза се одвија у четири фазе. Прва фаза је профаза у којој се од беланчевинасте материје хроматина формирају хромозоми, центрозоми се деле на два, а новоформирани центрозоми се крећу према половима ћелије. Друга фаза је метафаза у којој се распада мембрана језгра ћелије. Формира се деобно вретено, а хромозоми се распоређују на метафазну раван ћелије. У трећој фази, анафази, хроматиде се распадају. На овај начин формирани једнохроматидни хромозоми се крећу према супротним половима ћелије. У телофази, завршној фази митозе, две ћелије се деле на по две, формира се мембрана језгра. Након тога се хромозоми распадају. Значи, процесом митозе од једне диплоидне ћелије настају две, такође диплоидне ћелије.

Међу ћелијама људског тела има и ћелија које се не могу делити. То су нервне ћелије које немају способност деобе, док се све остале људске ћелије могу делити и више пута током целог живота.

Ћелијски циклус је фино подешен процес; његови поремећаји могу довести до неконтролисаног раста ћелија, што може довести и до појаве тумора.

Повезани додаци

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише...

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Added to your cart.