Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Метан (CH₄)

Први у хомолошком низу нормалних алкана.

Хемија

Ознаке

метан, засићен угљоводоник, алкан, парафин, хомологни серије, нафта, земни гас, мешавина метана са ваздухом, тетраедар, неполарни, термичко разлагање, замена, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Алкани

Алкани су засићени угљоводоници, који се могу сложити у хомологни низ.

Метанов кватрат

Метанов кватрат је крут материјал, настаје на ниским температурама у дубини мора, под...

Електрана на биогас

Биогас се може производити од органских материја (стајског ђубрива, биљног или органског...

Хлорирање метана субституцијом

Током субституције се водоници метана замене атомима хлора. Као нуспродукт се појављује ХЦл.

Метанол (метил алкохол) (CH₃OH)

Најпростији засићени алкохол. Веома је отрован, лако се може помешати са етанолом.

Формамид (метанамид) (HCONH₂)

Безбојна, помало вискозна, хигроскопна течност, која се употребљава за производњу мравље...

Угљеник тетрахлорид (CCl₄)

Безбојна, отровна текућина слаткастог мириса. Добро раствара масти и уља.

Метил формат (C₂H₄O₂)

Естар мравље киселине и метил алкохола, мирисна супстанца неких воћа.

Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Употребљава се као растварач за боје, производи се хлорификацијом метана у...

Хлороформ (CHCl₃)

Трихлорметан, разређивач у лабораторијама, пре се употребљавао као средство за анестезију.

Бром-флуор-хлорметан (CHClBrF)

Молекули истоветне конституције одражавају један другог, нису потпуно исти, него чине...

Added to your cart.