Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на половину у односу на првобитну ћелију. Мејозом из обичних ћелија организма настају полне ћелије.

Повезани додаци

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Added to your cart.