Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на половину у односу на првобитну ћелију. Мејозом из обичних ћелија организма настају полне ћелије.

Повезани додаци

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише...

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

Added to your cart.