Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Лопта

Лопта

Лопта је скуп тачака које се од задате тачке налазе на удаљености мањој или једнакој од задате дужине.

Математика

Ознаке

сфера, полупречник, пречник, главни круг, Раван пресек, обртна тела, геометрија, математика

Повезани додаци

Површина лопте (демонстрација)

Површину лопте чини скуп тачака које се налазе на подједнакој удаљености од центра.

Запремина лопте (принцип Кавалијери)

Употребом одговарајућег ваљка и конуса можемо израчунати запремину лопте.

Запремина лопте (демонстрација)

Сума запремине тетраедара даје приближну вредност запремине лопте.

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Полиедар типа Силаши

Тај специјални конкавни полиедар је добио име по мађарском математичару.

Часаров полиедар

Овај неконвексни полиедар је омеђено са 14 троуглова.

Обртнаа тела (задатак)

Задатак, у коме се испитује настајање обртних тела, одлично развија просторну оријентацију.

Купаста тела

Ова анимација ће нас упознати са типовима купастих тела, са купама, пирамидама, као и...

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне површине са само једном...

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Ваљкаста тела

Ова анимација ће нам помоћи да упознамо типове ваљака, као и њихове омотаче.

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 3.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 4.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Гометријске трансформације 1. (ротација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне ротације (око тачке и око осе).

Added to your cart.