Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Квадар (задаци)

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Математика

Ознаке

Квадар, мала дијагонала, велика дијагонала, лице, ивица, теме, задатак, игра, математика

Повезани додаци

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Правилна четворострана пирамида

Праву пирамиду квадратне основе називамо квадратном пирамидом.

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Added to your cart.