Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Математика

Ознаке

Квадар, теме, ивица, лице, мала дијагонала, велика дијагонала

Повезани додаци

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Однос запремина чврстих тела

Ова анимација ће нам помоћи да упоредимо однос сличности и промене запремине чврстих тела.

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

На колико делова дели простор 3 равни?

Три равни можемо на разне начине сместити у простору. Погледајмо, на колико делова делимо...

Added to your cart.