Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Квадар

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Математика

Ознаке

Квадар, теме, ивица, лице, мала дијагонала, велика дијагонала

Повезани додаци

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Однос запремина чврстих тела

Ова анимација ће нам помоћи да упоредимо однос сличности и промене запремине чврстих тела.

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

На колико делова дели простор 3 равни?

Три равни можемо на разне начине сместити у простору. Погледајмо, на колико делова делимо...

Added to your cart.