Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Кружење воде (средњи степен)

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Географија

Ознаке

циклус, вода, вода циклус, испаравање, топљење, падавина, смрзавање, Промена државе, сунчево зрачење, облак формирање, проливање, киша, снег, облак, хидросфера, подземне воде, површинске воде, глечер, морска вода, река, поток, језеро, море, океан, атмосфера, водена пара, solarna energija, ветар, влага, Pritisak vazduha, сунчана светлост, клима, Свет око нас, географија

Повезани додаци

Питања

 • Колико воде учествује у кружењу воде?
 • Колики део водних ресурса Земље је хемијски везан?
 • Шта је слојна вода?
 • Шта је подземна вода?
 • Колико времена је потребно за обнову воденог ресурса воде испод површине Земље?
 • Колико времена је потребно за обнову воде која се налази у континенталном леду?
 • Да ли је тачна изјава?\nВода током кружењу пролази кроз сва слоја Земље?
 • Да ли је тачна изјава?\nОблаци који дају падавине налазе се ниско?
 • Да ли је тачна изјава?\nОблаци који дају падавине су тамне боје?
 • Да ли је тачна изјава?\nКумулонимбуси имају облик наковња.
 • Шта изазива промену агрегатног стања воде на Земљи?
 • Шта је главна покретачка сила у кружењу воде?
 • Која промена агрегатног стања воде производи облаке?
 • Шта покреће воду на копну?
 • Шта је извор?
 • Да ли је агрегатно стање воде на Земљи стално?
 • Шта је ушће?
 • Колико времена је потребно за обнову воденог ресурса атмосфере?
 • Колико времена је потребно за обнову воденог ресурса светског океана?
 • Шта је крашка вода?

Сцене

Пресек рељефа

 • море/океан - Велико прострањена, слана, стајаћа вода.
 • језеро - Стајаћа вода која испуњава копнене депресије, са сваке стране се граничи са копном, није повезана са морем или океаном.
 • снежни покривач
 • поток - Jедна од најмањих отока текуће воде.
 • река - Природни водоток који тече у нагибном кориту.
 • притока - Река се улива у веће реке а не у море.
 • планина - Извишење изнад 500 m надморске висине.
 • извор - Место где вода испод површине Земље достиже на површину.
 • ледник - Маса леда која се креће полако према доле, испуњавајући долине вискоких планина.
 • главна река - Најдужа река слива која обично носи највећу количину воде.
 • ушће - Место где се река улива у једну другу реку, језеро, море или океан.
 • подземна вода - Вода која се налази између површине и водонепропусног слоја.
 • слојна вода - Вода испод водонепропусног слоја.
 • вода у пукотини (крашка вода) - Вода која се налази у шупљинама стена (крш).
 • крашка јама - Вода испод површине ствара шупљине у Земљину кору, где настају сталактити и сталагмити.

Водни ресурс Земље је као једна велика вечито кретајућа машина. Годишњем око 1,4 милијарди km³ воде учествује у кружењу. (Отп. 30% воде не може учествовати у кружењу, јер је у хемијски везаном стању.)

Шта одржава кружење воде?
У принципу енергија сунчеве радијације. Захваљујући сталним променама агрегатних стања воде: испаравање – кондензација – смрзавање – топљење. Током апсорпције топлоте, лед се топи, лед и снег (чврсто агрегатно стање воде) ће постати течност (вода), вода испарава, претвара се у пару (ваздушна вода).
Током отпуштања топлоте, вода се претвара у лед, а водена пара се кондензује, формирајући облаке што доводи до настанак падавине.
Вода не може трајно да остане ни у једном агрегатном стању. Гравитација креће воду на копну: на површини од виших ка нижим подручјима или испод површине. Вода може наставити свој пут чак и испод површине све док не нађе пут до површине, као извор.
Вода током кружења пролута неколико слојева Земље, повезујући их разменом њихове воде. Вода у атмосфери се обнавља сваких 8 дана, док вода светског океана сваких 3500 година, вода континенталног леда сваких 12000 година, а водни ресурс испод површине сваких 1400 година.

Кружење

 • сунчева радијација
 • испаравање
 • кондензација
 • топљење
 • смрзавање
 • сливање
 • настанак облака
 • падање кише
 • падање снега
 • површинско испаравање
 • испаравање вегетације
 • испаравање океана
 • инфилтрација

Воде испод површине Земље

 • подземна вода - Вода која се налази између површине и водонепропусног слоја.
 • слојна вода - Вода испод водонепропусног слоја.
 • вода у пукотини (крашка вода) - Вода која се налази у шупљинама стена (крш).
 • воде испод површине Земље

Објашњење процеса

 • сунчева радијација
 • испаравање
 • кондензација
 • топљење
 • смрзавање
 • сливање
 • настанак облака
 • падање кише
 • падање снега
 • површинско испаравање
 • испаравање вегетације
 • испаравање океана

Нарација

На утицај сунчеве радијације језера и мора се загревају, након чега почиње испаравање површинских вода и биљне влаге. Водена пара се диже у хладније окружење где се кондензује и почиње формирање облака.

Кондензација водене паре почиње у ваздуху на површини ситних честица прашине, облаке могу формирати капљице воде и кристали леда. Ветар дува облаке, односно пару према копну, где се такође почиње формирање облака. Кондензоване водене капљице почињу да расту, када достигну одређену величину, не могу наставити да лебде у ваздуху и опадају као падавина.

Кишни облаци су тамније боје и налазе се ниско, а олујни облаци су у облику наковња. Ако је температура изнад 0°C онда пада киша, а ако је испод онда пада снег.

Падавина и један део бљузгавице цури у земљу, док се други део враћа у површинске воде. Реке носе воду у језера и мора, тако се враћа на почетно место где због ефекта сунчеве радијације процес почиње изнова.

Повезани додаци

Ледени брег

Ледени брег је комад слатководног леда који плута у мору.

Мора и заливи

Ова анимација нам приказује најзначајнија мора и заливе.

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под утицајем унутрашњих и...

Како морска вода утиче на формирање површине Земље?

Морска вода, као спољна сила, има важну улогу у обликовању обале.

Реке и обликовање рељефа

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају ерозију, наносе и таложења.

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са дубином воде.

Локални ветрови

Најважнији типови локалних ветрова су горско-долинки, морско-копнени и слаповити.

Формирање облака и падавина, типови облака

Вода, која испарава, се формира у облаке различитих облика, из којих вода у виду падавина...

Воде испод површине Земље

Испод земљине површине можемо наћи подземну, артеску и крашку воду.

Вода (H₂O)

Вода је стабилно једињење водоника и кисеоника, неопходно за живот. У природи се...

Водопад

Река у свом току преко стрмих литица ствара величанствене водопаде.

Циклон и антициклон у умереној клими

Циклон је подручје сниженог притиска у атмосфери, која се може раширити на више хиљада...

Планетарна циркулација ваздуха

Разлика у температури између полова и екватора проузрокује планетарну циркулацију...

Муња

Нагло електростатичко пражњење у атмосфери, праћено снажним светлосним и звучним ефектом.

Континенти и океани

Копно је на Земљи подељено на континенте, а између њих се простиру океани.

Мапа морског дна

На дну мора су видљиве границе тектонских плоча.

Регија краса (основни степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити површински и подземни:...

Кружење кисеоника

Кисеоник, који је за већину живих бића неопходан за живот, је у непрестаном кружењу на Земљи.

Морске струје

Повезане морске струје формирају велику океанску транспортну траку која има важан утицај...

Загађење вода

Главни извори загађења вода су насељена места, индустрија и пољопривреда.

Кружење азота

Азот у атмосфери везују бактерије, па га касније жива бића употребљавају у разним...

Ледник (основни степен)

Ледник је покретна ледена маса, ледена река, која се полако али непрестано помера.

Десалинизација морске воде

Уз помоћ десалинизације из морске воде можемо направити питку воду.

Кружење угљеника

У процесу фотосинтезе угљеник се везује за органске материје, а приликом дисања се ослобађа.

Кружење фосфора

Фосфор је важна супстанца за жива бића, која је на Земљи у непрестаној циркулацији.

Систем снабдевања водом

Систем снабдевања водом обезбеђује грађанима питку воду одговарајуће квалитете.

Крчење шума

Крчење шума негативно утиче на природну средину.

Систем заштите од поплаве

Заштиту против поплава обезбеђују насипи, а приликом мањих излива летњи насип.

Станица за пречишћавање отпадних вода

Пречишћене отпадне воде се могу користити у пољопривреди и индустрији.

Кружење воде (основни степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Регија краса (средњи степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити површински и подземни:...

Усисна и потисна пумпа

Усисна и потисна пумпа спадају међу најједноставније водене пумпе.

Added to your cart.