Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Кружење воде (средњи степен)

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Географија

Ознаке

циклус, вода, вода циклус, испаравање, топљење, падавина, смрзавање, Промена државе, сунчево зрачење, облак формирање, проливање, киша, снег, облак, хидросфера, подземне воде, површинске воде, глечер, морска вода, река, поток, језеро, море, океан, атмосфера, водена пара, solarna energija, ветар, влага, Pritisak vazduha, сунчана светлост, клима, Свет око нас, географија

Повезани додаци

Ледени брег

Ледени брег је комад слатководног леда који плута у мору.

Мора и заливи

Ова анимација нам приказује најзначајнија мора и заливе.

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под утицајем унутрашњих и...

Како морска вода утиче на формирање површине Земље?

Морска вода, као спољна сила, има важну улогу у обликовању обале.

Реке и обликовање рељефа

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају ерозију, наносе и таложења.

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са дубином воде.

Локални ветрови

Најважнији типови локалних ветрова су горско-долинки, морско-копнени и слаповити.

Формирање облака и падавина, типови облака

Вода, која испарава, се формира у облаке различитих облика, из којих вода у виду падавина...

Воде испод површине Земље

Испод земљине површине можемо наћи подземну, артеску и крашку воду.

Вода (H₂O)

Вода је стабилно једињење водоника и кисеоника, неопходно за живот. У природи се...

Водопад

Река у свом току преко стрмих литица ствара величанствене водопаде.

Циклон и антициклон у умереној клими

Циклон је подручје сниженог притиска у атмосфери, која се може раширити на више хиљада...

Планетарна циркулација ваздуха

Разлика у температури између полова и екватора проузрокује планетарну циркулацију...

Муња

Нагло електростатичко пражњење у атмосфери, праћено снажним светлосним и звучним ефектом.

Континенти и океани

Копно је на Земљи подељено на континенте, а између њих се простиру океани.

Мапа морског дна

На дну мора су видљиве границе тектонских плоча.

Регија краса (основни степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити површински и подземни:...

Кружење кисеоника

Кисеоник, који је за већину живих бића неопходан за живот, је у непрестаном кружењу на Земљи.

Морске струје

Повезане морске струје формирају велику океанску транспортну траку која има важан утицај...

Загађење вода

Главни извори загађења вода су насељена места, индустрија и пољопривреда.

Кружење азота

Азот у атмосфери везују бактерије, па га касније жива бића употребљавају у разним...

Ледник (основни степен)

Ледник је покретна ледена маса, ледена река, која се полако али непрестано помера.

Десалинизација морске воде

Уз помоћ десалинизације из морске воде можемо направити питку воду.

Кружење угљеника

У процесу фотосинтезе угљеник се везује за органске материје, а приликом дисања се ослобађа.

Кружење фосфора

Фосфор је важна супстанца за жива бића, која је на Земљи у непрестаној циркулацији.

Систем снабдевања водом

Систем снабдевања водом обезбеђује грађанима питку воду одговарајуће квалитете.

Крчење шума

Крчење шума негативно утиче на природну средину.

Систем заштите од поплаве

Заштиту против поплава обезбеђују насипи, а приликом мањих излива летњи насип.

Станица за пречишћавање отпадних вода

Пречишћене отпадне воде се могу користити у пољопривреди и индустрији.

Кружење воде (основни степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцесе испаравања, кондензације, топљења и смрзавања.

Регија краса (средњи степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити површински и подземни:...

Усисна и потисна пумпа

Усисна и потисна пумпа спадају међу најједноставније водене пумпе.

Added to your cart.