Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Ковалентне везе молекула бензола

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Хемија

Ознаке

бензол, молекула бензола, aроматични угљоводоник, арени, проста веза, више обвезница, делокализована веза, обвезница, електронска орбитала, Сигма Бонд, пи веза, ковалентна веза, ароматични прстен, Кекуле, угљани катран, Молекула, угљоводоник, хемија, Органска хемија

Повезани додаци

Везе молекула азота

Анимација нам приказује структуру молекуле азота: једну сигма, и две пи везе.

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Бензол (C₆H₆)

Најједноставнији представник ароматичних спојева.

Бензојева киселина (C₆H₅COOH)

Најједноставнији представник ароматичних карбоксилних киселина.

Анилин (C₆H₅NH₂)

Најједноставнији ароматичан амин. Научно име је: фениламин.

Фенол (C₆H₅OH)

Најједноставнији члан групе хидроксилних ароматичних једињења.

Нафтален

Најпростији полициклични ароматични угљоводик.

Формирање молекула водоника

Атоме водоника у молекули везује ковалентна веза.

Развој модела атома

Историјски преглед главних теорија и схватања о структури атома.

Елементарне честице

Кваркови и лептони су елементарне честице које граде материју, а интеракцију међу њима...

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пиридин (C₅H₅N)

Хетероциклично органско једињење са садржином азота, безбојна, отрорва лако запаљива...

Калцијум-карбонат (CaCO₃)

Кречњак има широку примену.

Стирен (vinil-benzen) (C₈H₈)

Безбојна течност, мириса сличног бензолу, мономер полистирола.

Вежбе о молекулима 2 (Везе)

Задатак за вежбање типова молекуларних веза.

Added to your cart.